RICHARD GRANIER + HESTIUN EUROPE LIMITED + MISSING ALMOST €40M FROM HESTIUN SUB-ACCOUNT AT CREDIT SUISSE THAT BANKRUPTED GREEK INSURANCE COMPANY

RICHARD GRANIER 1
RICHARD GRANIER

HERE…

http://www.fi.se/Folder-EN/Startpage/Press/Press-releases/Listan/Aspis-Liv-cannot-be-saved/

 

FI concludes that Aspis Liv’s policyholders should seek insurance cover with other insurance companies. Intense efforts to regain control of Aspis Liv’s assets have revealed that Aspis Liv’s management as early as 4 May 2009 transferred the majority of its funds to a third party. FI received this information late last night. The Swiss supervisory authority, FINMA, has cooperated with FI and instructed Credit Suisse to ensure that the account remains frozen. FI has turned the case over to the Swedish Economic Crime Authority. It may take a very long time to regain control of Aspis Liv’s assets, if that is even possible.

On 26 November, 2009, FI decided that Aspis Liv’s concession had been forfeited. FI took control of the company at that time. FI engaged the services of lawyers Peter Morawetz and Robert Wikholm at Vinge Law Firm for the management assignment. Prior to this, FI had ordered Aspis Liv on 9 November to submit a financial recovery plan to demonstrate that it had regained control of its assets, and in a decision announced 12 November FI removed Aspis Liv’s right to control its assets and to enter into new insurance agreements.

The decision was based on a number of shortcomings within the company, of which the most serious is that the company had lost control of the majority of its assets.

On 24 April 2009, Aspis Liv transferred SEK 329 million to an account at the Swiss bank Credit Suisse. This is perfectly legal. Aspis Liv attempted to transfer the money back to Sweden in October and November. FI received a document from Credit Suisse on 9 November 2009 confirming that the money belonged to Aspis Liv and that the entire amount would be transferred back to Sweden on 25 November 2009. At the same time, the bank confirmed that only Aspis Liv’s Managing Director Jan Paju could order any changes to be made to the account. However, no such transfer had been carried out despite Jan Paju’s claim that he ordered it.

Instead, it became known on 25 November that the funds were pledged by Jan Paju in a deed of pledge, and that a third party, Hestiun Europe Ltd, possibly had the right to control the money.According to Jan Paju, his signature on the deed of pledge is a forgery. FI declared on 26 November that Aspis Liv’s concessions had been forfeited and immediately took control of the company.

The asset managers, in consultation with FI, have worked intensely to restore the company’s assets since 26 November. Simultaneously, negotiations have taken place in order to hand over the portfolio of Aspis Liv to another insurance company. Potential insurers have shown great interest, but for a legal transfer of the portfolio to take place Aspis Liv first needs to regain control of its assets.

FI and the asset managers have worked under the conclusion that this money would be restored to Aspis Liv’s control within a couple of days, based on the document containing the promise of transferral from Credit Suisse on 25 November 2009. This work has been very intense and involved visits to Switzerland, contacts with the Swiss supervisory authority FINMA, Credit Suisse and Hestiun Europe Ltd.

Last night, 2 December, the asset managers announced after yet another full day’s investigation at Credit Suisse that the money was transferred from Aspis Liv’s account to the account of another party as early as 4 May of this year – an account not controlled by the company. The transfer had been ordered through a document bearing Jan Pajus’s signature.

Credit Suisse was aware of the information about the accounts and the deed of pledge the entire time. Despite this, the bank issued the document stating that a transfer to Sweden would take place on 25 November and also participated in the negotiations over the weekend that led to an agreement that Aspis Liv would regain control of its money within a couple of days. In spite of the agreement no money has arrived.

As the assets are still missing, none of the several companies that the asset managers have negotiated with is interested in a legal transfer of the portfolio. FI has turned the case over to the Swedish Economic Crime Authority.

The asset managers have taken charge of the day-to-day operations.
FI and the asset managers are now recommending all policyholders to seek insurance cover with other insurance companies.

 

….AND HERE…..

http://www.pensionsnyheterna.se/pub/viewArticle?articleId=16093Aspisledningens ursäkter sågasTurerna kring stämningen av fyra företrädare för Aspis Liv, däribland förre vd:n Jan Paju och Pavlos Psomiades som kontrollerar Aspis-koncernen, går vidare. De fyra som stämts har lämnat in svaromål på stämningen till Attunda tingsrätt och Robert Wikholm, som bistår Aspis Liv i likvidation i ärendet, har nu lämnat sin syn på dessa. Han är inte speciellt imponerad av Aspis-ledningens förklaringar. Efter beslut av Finansinspektionen drogs koncessionen för Aspis Liv in i november 2009 efter det att man konstaterat att 329 miljoner kr av bolagets totalt 528 miljoner kr i skuldtäckningstillgångar pantförskrivits och att bolaget saknade kontroll över pengarna. I februari beslutade Norrköpings Tingsrätt att bolaget omedelbart skulle försättas i tvångslikvidation. Det bolag som hade rätten att disponera pengarna, Hestiun Ltd, hävdade att panten skulle släppas den 4 maj och då skulle det bli möjligt att återföra pengarna till Aspis Liv. Men så har ännu inte skett. I april lämnade Aspis Liv via ombudet Robert Wikholm in en stämning mot Jan Paju och tre av de tidigare befattningshavarna i bolaget, Vidalis, Psomiades och Antzoulides. Kapitalfordran uppgick då till knappt 264 miljoner kr plus ränta. Pavlos Psomiades och Alexandros Antzoulides har avvisat stämningen eftersom de menar att det inte finns någon rättslig grund för den. Wikholm skriver att Aspis Livs investeringskommitté beslutade att köpa bolaget Venarem i augusti 2008. Venarem ägdes av Pavlos Psomiades som också kontrollerade Aspiskoncernen. Aspis Liv köpte Venarem för 76 miljoner kr. Bolagets tillgångar bestod då av ett indirekt ägt landområde som Venarem köpt av ett annat bolag som stod Pavlos Psomiades nära för 3,7 miljoner kr kort tid före. ”Det är inte sannolikt att markområdet hade ett värde överstigande det pris Venarem tidigare betalat”, skriver Wikholm i sitt yttrande. Man konstaterar att pengarna i affären inte gick till Pavlos Psomiades personligen utan till Aspis Holding, som han ägde, och som i sin tur äger Aspis Pronia och vid tidpunkten var i akut behov av pengar. Aspis Liv ska också ha tvingats av ägarna att köpa en aktiepost i det cypriotiska bolaget AD Shopping som driver ett köpcentrum. Totalt köptes aktier för 38 miljoner kr. AD Shopping är börsnoterat i Cypern men enligt Wikholm är inte alla aktier i bolaget noterade, och de som Aspis Liv köpte är det inte. Finansinspektionen har kommit fram till att Aspis Liv betalade 13 miljoner kr för mycket för aktierna, men Wikholm menar att det är en optimistisk bedömning baserad på tron att det går att handla i aktierna. Deras bedömning är att de är värda ungefär hälften av vad man gav för dem. Affären gav ett motköp i och med att AD Shoppings ägare, som sålde aktierna till Aspis Liv, gick in med kapital i Aspis Pronia. Ett annat sätt som Aspis Livs ägare tagit ut pengar ur bolaget på är att man den sista juli 2008, två dagar efter att Aspis Pronia handelsstoppades på börsen i Aten, ingick ett avtal mellan Aspis Liv och Aspis Pronia där Aspis Pronia skulle tillhandahålla diverse tjänster till Aspis Liv. Några tjänster tillhandahölls inte men Aspis Liv betalade som en följd av avtalet cirka 6,4 miljoner kr till Aspis holding. Att det är Pavlos Psomiades som i praktiken besetämde verkar stå klart. Wikholm menar att det ”framgår klart att alla väsentliga beslut inom Aspis Liv loksom Aspisgruppen i stort fattades av Pavlos Psomiades.” Vad gäller Jan Pajus inblandning skriver Wikholm själv att ”Det bör noteras att Jan Paju inte deltog i de ovan beskrivna cypriotiska affärerna men väl lät utreda dessa”. Jan Pajus utredning gillades inte av styrelsen och när Jan Paju senare rapporterar om vad som hänt inom bolaget för FI klargör han att Dimitris Vidalis som styrelseordförande utövat direkt beslutanderätt i bolaget vid sidan om styrelse och verkställande ledning. De pengar som stämningen i grunden handlar om är drygt 200 miljoner kr som är borta ur Aspis Liv. Pengarna finns fortfarande på ett konto hos Credit Suisse men är pantsatta till förmån för det brittiska bolaget Hestiun Ltd. Hestiun är svåra att få något riktigt grepp om. Enligt Wikholms yttrande i stämningen så tillhör Hestiun en företagsgrupp med rötter i Spanien. Enligt honom visar kreditupplysningar att ”varken Hestiun, dess moderbolag Royal Resorts and Leisure s.l. eller något annat Hestiunbolag är nämnvärt kreditvärdiga.” Upprinnelsen till att medel överfördes från Aspis Livs konto till ett konto bundet till Hestiun i maj 2009 ska ha varit ett möte tidigare under året då Aspis-koncernens ägare Pavlos Psomiades skulle ha kommit överrens med Hestiun om att de skulle köpa 51 procent av Aspisgruppen. Affären kom sig av att Aspis Pronia var i finansiella problem och att det saknades drygt 100 miljoner euro i koncernen. Som en del av den här affären öppnades de omtalade kontona i Credit Suisse. Hestiun hade ett konto med en kredit på 45 miljoner euro. När medel från Aspis Liv och ett annat bolag i koncernen kommit in på underkonton till det kontot fick Hestiun tillgång till krediten och pengarna från Aspis Liv och det andra bolaget fungerade som säkerhet. Totalt verkar Aspis Livs del av det här vara 24 miljoner euro. Wikholm skriver att Jan Paju var orolig över händelserna, men att han också gjorde som han var beordrad. De menar att han knappast kan sägas vara förd bakom ljuset. När Jan Paju skrev på en blankett om att öppna de nya kontona knutna till Hestiun så stod det inte någonstans ”Aspis”, och han kan därför knappast ha trott att det rörde sig om konton för bolaget. Dimitris Vidalis styrde i praktiken Aspis Liv enligt Wikholm. Han var ordförande i bolaget och utövade mycket direkt makt. Han satt också i bolagets investeringskommitté. Han menar i sitt yttrande över stämningen att beslutet att flytta Aspis Livs pengar till Credit Suisse togs inom bolaget och att det var affärsmässigt betingat. Wikholm påpekar att det inte finns några formella beslut på detta, och att det är orimligt att Vidalis, som han påstår, inte kan ha känt till en överföring på 300 miljoner kr med tanke på att han är en av två medlemmar i investeringskommittén. Men än är sista ordet inte sagt i ärendet och Attunda tingsrätt lär få många förklaringar till hur det som hände kunde hända. Och vad det är som hänt.
Ur Pensionsnyheterna Analys nr 10, 2010

….AND HERE

http://greekinsurancemarket.co.uk/?p=876

 

Aspis’s Pronia liquidator visited the Swiss prosecutor in order to determine what happened to the money that is missing from the Aspis Liv reserves.

The Swiss prosecutor is conducting a fraud and embezzlement investigation.

The Federal Prosecution of Bern, Patrick Bonner, sent an urgent signal to Interpol requesting information for Paul Psomiades  and his colleagues, Alexander Antzoulidi, Torre Petersen, Dimitrios Vidali, Richard Alain Granier and Psomiades’s companies, Aspis Liv, Commercial Value, Hestiun, Aspis Group and Aspis Pronia.

The object of the Swiss officer’s investigation is Hestiun, which allegedly took money from Aspis’s  Liv assets,  in order to obtain  high credit limit. Based on this credit limit, Credit Suisse issued a 40 million euro loan to Hestiun Europe Ltd. It is worth noting that the Swedish company let its Greek shareholders to draw 33 million euros from the company’s assets.

 

ANDRES GRANIER, FORMER MEX GOVERNOR, IN PRISON ACCUSED OF CORRUPTION, TAX EVASION + EMBEZZLEMENT

 

http://mexiconewsdaily.com/news/hunt-continues-graniers-treasure/

 

Authorities in the state of Tabasco are hot on the trail of Granier’s Treasure, but the amount in question is small in relation to the total believed stolen by the state’s former governor.

Dogs belonging to the Federal Police have been called in to sniff out 100 million pesos believed buried in a cistern inside a home in the state capital Villahermosa. Police got a lead on the hidden money when a neighbor reported that thieves had been seen entering the house.

The three people detained have admitted they were hired by a man named Carlos to carry out an excavation and retrieve the hidden cash, in exchange for 3,000 pesos. The house is owned by Carlos Rodríguez Alvarado, brother of the former director of the state water commission, Cliseria Rodríguez Alvarado, who is now in jail and facing abuse of office and extortion charges.

The money is believed to have been stolen from the public purse during the administration of Andrés Granier Melo from 2007 to 2012. The former governor was arrested in June 2013 and faces charges of embezzling 20 billion pesos, fraud, money laundering and more.

Several other state government officials have also been implicated in the crimes, along with Granier’s son, Fabián Granier, now a fugitive from justice.

The investigations against Andrés Granier, 66, began after his successor, Gov. Arturo Núñez, revealed in February last year that Granier had left the state with a debt of 23 billion pesos.

Subsequent revelations included the discovery of 100 million pesos in cash in the office of the former state treasurer, that over 1 billion pesos in teachers’ income taxes had not been declared with the federal Finance Secretariat during a period of four years, that Granier was in possession of 35 million pesos obtained by illicit means, the diversion of 700 million pesos from health sector resources, and the purchase of expired medicines between 2008 and 2010.

In February it was determined that Granier, a chemist by profession, owned 900 properties and various bank accounts in other states and countries. He has denied any wrongdoing.

Back in Villahermosa, in the residential neighborhood of Palma Real, police continue digging for the buried treasure, a very small drop in the bucket compared to the total alleged to have been stolen.